Tüketici Mahkemesine müracaat dilekçe örneği
Tüketici Mahkemesine müracaat dilekçe örneği

TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                      .................İtiraz (Davacı) Eden
Adresi                 :


Tel / Faks (varsa) :Karşı Taraf (Davalı) :


Dava Değeri :


Hakem Heyeti
Kararının Tebliğ
Tarihi :


İtiraz Konusu : ..../..../.........tarihli ve .......nolu.................................................Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının kaldırılması istemidir.


İtirazın Gerekçesi :
(Açıklamalar)Hukuki Deliller :- 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
-Borçlar Kanunu,
-Tanık,
-Bilirkişi ve her türlü delil.


Neticei Talep : Yukarıda açıklanan ................................... Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının .../.../......... tarih ve ..........sayılı kararının kaldırılmasına, (yok sayılmasına)
Yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.
.... /... / 2008Adı – Soyadı
imza


Eki :
1- .............................. Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı sureti .
2- Ayıplı mal / hizmete ait dilekçe vb. belge fotokopileri.  Toplam Okunma Sayısı : 636 Yazar : Tuketici Yardım

 

Konut kredilerinde dosya masrafının iadesi
Yargıtay 13.Hukuk Dairesi; ,Esas: 2010/11726, Karar: 2011/1870, Karar Tarihi: 10.02.2011 kararıyla, bankaların tüketicilere, tüketici kredisi, konut kredisi ve değişik ad altında kullandırdıkları kredilerden masraf adı altında...>>>
Konut Kredilerinde yeniden yapılandırmaya masrafını nasıl alırım?
Kredi yeniden yapılandırma masrafı haksız şarttır.  Konut kredilerinde yeniden yapılandırma için başvuruda bulunan...>>>
Tüketici İpotekin Fekki ücretini nasıl alabilir?
İpotek fekki ücreti Haksız sözleşme şartıdır!.. Ankara/Çankaya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 21.12.2009 tarih ve K/4371...>>>
Kredilerden kesilen masrafları nasıl alırım ?
Bankalardan kullanmış oldugunuz krededilerde masraf adı altında paralar alınmaktadır. Yargıtay da görülen bir davda yatgıta  13  Hukuk Dairesi masraf adı altında alınan paraların haksız sözleşme şartı oldugundan...>>>
>>> Tüm haberler...